Mošnje 40, 4240 Radovljica (04) 532 55 80 tatjana.pretnar@guest.arnes.si

Zaposleni

Seznam zaposlenih 2019/2020

Vodstvo šole in administracija

Tatjana Pretnar

vodja podružnične šole

Strokovne službe

mag. Nataša Durjava

svetovalna delavka
natasa.durjava@guest.arnes.si
04/533 75 13

Ivica Gracelj

svetovalna delavka
ivica.gracelj@guest.arnes.si
04/533 75 09

Učiteljice in učitelji razredne stopnje

Bojana Triplat

razredničarka, jutranje varstvo (četrtek)
Oddelek: 1. r.
Govorilne ure: torek, 11.15 - 12.00, pisarna
Interesne dejavnosti: Bralna značka, rdeči križ

Anita Erman

razredničarka
Oddelek: 2. r.
Govorilne ure: četrtek, 11.15 - 12.00, pisarna
Interesne dejavnosti: Bralna značka, knjižnica, šolska skupnost

Tatjana Pretnar

razredničarka
Oddelek: 3.r
Govorilne ure: sreda, 11.15 - 12.00, pisarna
Interesne dejavnosti: Bralna značka, projekt POGUM

Urša Ambrožič

razredničarka
Oddelek: 4. r.
Govorilne ure: ponedeljek, 7.15 - 8.00, pisarna
Interesne dejavnosti: Bralna značka, vesela šola

Viktorija Zurnič

razredničarka
Oddelek: 5. r.
Govorilne ure: ponedeljek, 11.15 - 12.00, pisarna
Interesne dejavnosti: Bralna značka, dramski krožek

Laura Koren

angleški jezik, podaljšano bivanje (2.r, 3.r),GUM,
Govorilne ure: sreda, 10.25 - 11.10, pisarna
Interesne dejavnosti: Pevski zbor

Barbara Meglič

podaljšano bivanje, jutranje varstvo
Govorilne ure: četrtek, 11.15 - 12.00, pisarna

Eva Planinšek

podaljšano bivanje (1.r, 2.r), ŠPO, jutranje varst
Govorilne ure: četrtek, 12.05 - 12.50