Mošnje 40, 4240 Radovljica (04) 532 55 80 tatjana.pretnar@guest.arnes.si

Zaposleni

Seznam zaposlenih 2021/2022

Vodstvo šole

Boris Mohorič

v. d. ravnatelja
boris.mohoric@guest.arnes.si
04/533 75 02

Tatjana Pretnar

vodja podružnične šole
Govorilne ure: sreda, 11.20–12.05, pisarna
tatjana.pretnar@guest.arnes.si
04/532 55 80

Administracija

Katra Pirih

blagajničarka
projekt6s.oskratl@guest.arnes.si
04/533 75 30

Aleš Bizjak

računalnikar - organizator informacijskih dejavnosti
ales.bizjak3@guest.arnes.si
04/533 75 26, 030/714 391

Strokovne službe

Jelka Berce

svetovalna delavka
jelka.berce@guest.arnes.si
04/533 75 09

Tehnični kader

Marko Hribar

hišnik
marko.hribar@guest.arnes.si

Branko Blatnik

hišnik

Marija Ručigaj

kuharica, čistilka
04/532 55 83

Učiteljice in učitelji razredne stopnje

Bojana Triplat

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 1. razred
Govorilne ure: ponedeljek, 12.10–12.55, pisarna
Interesne dejavnosti: Bralna značka, Rdeči križ

Mateja Poklukar Šmit

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 2. razred
Govorilne ure: četrtek, 11.20–12.05, pisarna
Interesne dejavnosti: Bralna značka

Tatjana Pretnar

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 3. razred
Govorilne ure: sreda, 11.20–12.05, pisarna
tatjana.pretnar@guest.arnes.si
Interesne dejavnosti: Bralna značka

Urška Ambrožič

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 4. razred
Govorilne ure: torek, 7.15–8.00, matična učilnica
Interesne dejavnosti: Bralna značka, Vesela šola

Viktorija Zurnič

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 5. razred
Govorilne ure: ponedeljek, 11.20–12.05, pisarna
Interesne dejavnosti: Bralna značka, Prometni krožek

Laura Koren

angleški jezik, učiteljica v podaljšanem bivanju
Govorilne ure: sreda, 9.25–10.10, pisarna
Interesne dejavnosti: Pevski zbor

Anja Mohorič

šport, učiteljica v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju
Govorilne ure: petek, 10.30–11.15, pisarna

Anita Erman

učiteljica v podaljšanem bivanju
Govorilne ure: petek, 11.20–12.05, pisarna